Veilig onderweg, weet wat uw lading weegt!


Waarom Loadmonitor

Loadmonitor eigenschappen:

 • LOADMONITOR meet binnen een nauwkeurigheid van minimaal 98% van het GVW.
 • LOADMONITOR is eenvoudig over te bouwen in elk volgend type voertuig zolang deze niet van (hulp)luchtvering is voorzien.
 • LOADMONITOR is een volledig elektronisch aslast weegsysteem zonder mechanische delen, mechanische slijtage is hiermee uitgesloten wat betrouwbaarheid en duurzaamheid ten goede komt.
 • LOADMONITOR is volledig voertuigonafhankelijk en past op elk voertuig met conventionele vering ongeacht het GVW.
 • LOADMONITOR wordt gemonteerd zonder enig boor- en of schroefgat in uw voertuig.
 • LOADMONITOR is te koppelen aan elk telematica/black-box systeem met analoge of bluetooth ingang, waardoor u als wagenparkbeheerder real time inzicht verkrijgt in de belading van uw wagenpark in uw telematica dashboard.
 • LOADMONITOR kan worden uitgebreid met een LOADMONITOR-GPRS module waardoor u als wagenparkbeheerder real time inzicht verkrijgt in de belading van uw wagenpark via een op maat gemaakt dashboard.
 • LOADMONITOR  is het voordeligste 4-punt weegsysteem in de markt.

Veiligheid en gevolgen:

 • Rijden met overbelading is onveilig voor berijder alsmede voor uw medeweggebruiker.
 • Aangezien het totaalgewicht is gemaximaliseerd heeft u met deze tool de mogelijkheid om te sturen op ladingoptimalisatie en dat voordeel ziet u terug in een verlaging van de operationele kosten van uw wagenpark (lagere onderhoudskosten en een afname van het brandstofverbruik).
 • Overbodige voorraden in uw bestelauto kan worden geminimaliseerd.
 • Afgezien van een boete is geconstateerde overbelading een argument voor verzekeraars bij schadeclaims, dit houdt in dat ook gevolgschade (zoals bijvoorbeeld letsel aan derden) wellicht niet wordt uitgekeerd en u zelf aansprakelijk wordt gesteld.
 • Rijden met overbelading bij goederentransport voor derden kan worden gezien als economisch delict met bijbehorende hoge boete.

Belangrijk om te weten dat:

 

 • 15 tot 20% van de bedrijfsvoertuigen in Nederland rijdt regelmatig overbeladen.
 • de berijder(s) moet(en) ook worden meegenomen in het laadvermogen.
 • het sanctiebeleid politie van toepassing is vanaf 10% overbelading van voertuig.
 • de marge overbelading volgens verzekeringsvoorwaarde 0% is.
 • overbelading in het beroepsgoederenvervoer een economisch delict is en een boete en notitie strafblad tot gevolg heeft.
 • 23% van de voertuigen met onnodige voorraad in de laadruimte rijdt.
 • de operationele voertuigkosten aanzienlijk afnemen bij lager voertuiggewicht.